Ιστορικό Φωτογραφικό Υλικό

Οι ιδρυτές αδελφοί Χατζηαθανασιάδη (από αριστερά, ο Αθανάσιος, ο Ευάγγελος και ο Δημήτριος)

Χορήγηση υποτροφιών σε αριστούχους μαθητές του γυμνασίου

Στόλος φορτηγών αυτοκινήτων του δικτύου διανομής Μάγειρος την δεκαετία του 1960

Αγιασμός για την έναρξη της καμπάνιας επεξεργασίας τομάτας το 1969. Ο διευθυντής της Ε.Τ.Ε. απευθύνει χαιρετισμό υπό τα βλέμματα των αδελφών Χατζηαθανασιάδη

Σε έκθεση, από αριστερά, ο Αθανάσιος Χατζηαθανασιάδης, ο Διευθυντής της Ε.Τ.Ε. με τον Διευθυντή και τον Επιθεωρητή πωλήσεων της εταιρίας

Αγιασμός στα θεμέλια του υπό ανέγερση εργοστασίου τομάτας το 1696

Σε έκθεση της Αθήνας, στο κέντρο ο Απόστολος Χατζηαθανασιάδης μεταξύ στελεχών του τμήματος πωλήσεων

Ο Απόστολος Χατζηαθανασιάδης μεταξύ τοματοπαραγωγών του εργοστασίου

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΝΙΓΗΡΙΑ

Πίσω

 
 
 
ELTHEA SA | e-mail: info@mageiros.gr
   
  hosting by Webiz.gr